ADR Juridisch advies

UW RECHT IS ONZE OPDRACHT !

Tarieven

Dienstverlening:
Het maken van duidelijke afspraken met u als cliënt, is voor u en ons een belangrijk gegeven.
Bij een duidelijke afgebakende opdracht is het mogelijk vooraf een vast tarief met u  overeen te komen.
Als hoofdregel hanteren wij een uurtarief van €75,- per uur  (excl. 21% BTW) in eenheden per kwartier, dit betekent dat u voor een kwartier werk geen vol uurtarief betaalt! Wij hanteren reiskosten a € 0,19 per km. 

Werkzaamheden:
Bestaat o.a. uit  het vergaren en analyseren van informatie, inlezen, onderzoeken, plan van aanpak vastleggen, opstellen en verzenden brieven of documenten, advies client  e.d..

Extra kosten:
Soms moet u rekening houden met bijkomende kosten anders dan voor ADR juridisch advies, bijvoorbeeld kosten van derden: legeskosten, kosten uittreksels / registers e.d..
Uurtarief aanwezig zijn bij gesprekken, hoorzittingen e.d is €50,00,- per uur.
Uiteraard wordt u daar vooraf over geïnformeerd, zodat u altijd weet waar u aan toe bent. Er worden geen andere extra kosten zoals bijvoorbeeld kantoorkosten e.d in rekening gebracht.

Betaling:
Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, of in overleg met u op een langer termijn.

Incasso uitvoeren voor bedrijven (Wet WIK)
Voor eenmalige incassohandelingen kunt u bij ons ook terecht.
De tarieven daarvoor zijn gesteld op €75,- per 1e, 2e herinnering en aanmaningskosten aan de debiteur.

Jaarcontract incasso voor bedrijven
Voor een jaarcontract bij incasso bij ADR juridisch advies is het tarief vastgesteld op €275.- exclusief BTW per jaar.
Inhoudelijk betekent dit dat ADR juridisch advies gedurende een jaar u verdere geen tarieven berekent betreffende de 1e, 2e herinnering en de aanmaningskosten voor debiteuren. Dit kan u een behoorlijke besparing in tijd voor u opleveren.
Wij nemen u die zorg uit handen.

Ook kunnen wij voor u het factureren naar de opdrachtgever verzorgen. Dit houdt in dat u de gewerkte uren aan ons doorgeeft op wekelijks of maandelijkse basis, waarop wij de facturen opstellen en verzenden naar uw opdrachtgever inclusief een kopie voor uw administratie.
Het tarief wat berekent wordt hiervoor, bedraagt €10,- exclusief BTW per factuur.   


 """ BELANGRIJK  !! ""
ADR juridisch advies heeft een regeling voor cliënten gebruikmakend van een uitkering UWV / Bijstandsuitkering.
Vooraf wordt met u overlegt op welke wijze de betaling gaat plaatsvinden.
Uiteraard wordt in overleg met u het uurtarief eventueel aangepast en vastgesteld, afhankelijk van de hoogte van uw besteedbaar inkomen.
Ook een betalingsregeling behoort tot de mogelijkheden. 

Is uw besteedbaar inkomen dusdanig onvoldoende, zal na beoordeling van uw inkomen besloten worden tot het         "no cure no pay regeling", dit betekent dat wanneer onverhoopt uw zaak tot een negatief resultaat leidt,  geen kosten in rekening worden gebracht!

ADR juridisch advies; 
Uw recht is onze opdracht  !!

Contact:

M:  info@adrjuridischadvies.com
M:  adrjuridischadvies@gmail.com
T:  06-57884115